roboty-turystycznaW związku z pracami prowadzonymi w Kaniach przy budowie odwodnienia skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Partyzantów konieczne będzie wstrzymanie na kilka godzin dostawy wody z wodociągu w tym rejonie.

Trwają prace przy budowie odwodnienia skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Partyzantów oraz w ul. Turystycznej. Do tej pory Wykonawca główne siły skoncentrował przy robotach w pasie drogowym ul. Turystycznej, jednak od czwartku 10 października 2019 r. prace przeniosą się na skrzyżowanie ul. Parkowej z ul. Partyzantów. W związku z przebudową krótkiego odcinka wodociągu na tym skrzyżowaniu, od rana w czwartek 10 października do godzin popołudniowych tego samego dnia nastąpi wstrzymanie dostawy wody z wodociągu. Dotyczyć to będzie posesji podłączonych do sieci od strony ul. Partyzantów pomiędzy ul. Górną a Parkową oraz posesji przyłączonych do sieci wodociągowej w ul. Parkowej w tym obszarze. Niezwłocznie po zakończeniu przebudowy dostawa wody do sieci i przyległych posesji prac zostanie przywrócona.