Na początku października odbyło się w Urzędzie Gminy Brwinów kolejne spotkanie mobilizujące wykonawcę remontu chodnika w tunelu do przyspieszania prac.

Wykonawca zarzekał się, że etap prac dotyczący zbrojenia i wykonania nowego gzymsu zakończy do połowy października, co pozwoliłoby na przywrócenie dwukierunkowego ruchu samochodów w tunelu. Nowa ekipa zbrojarzy rozpoczęła prace.

Szansą na poprawienie sytuacji dla pieszych byłoby uruchomienie przez PKP PLK wind na peron i na skarpę, ale trwają jeszcze procedury odbiorowe. Urządzenia te zostały już odebrane przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Urząd Dozoru Technicznego, ostatnie odbiory planowane są w tym tygodniu, a oddanie do użytku – w ciągu kolejnych 1-2 tygodni.