Burmistrzowie gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński i miasta Milanówka Piotr Remiszewski 31 lipca 2019 r. podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie poprawy nawierzchni ulic Mieszka I w Owczarni i Owczarskiej w Milanówku. Droga znajduje się na granicy obu gmin.

Podpisane porozumienie ma na celu współdziałanie obu gmin przy odtworzeniu nawierzchni jezdni Mieszka I w Owczarni i ul. Owczarskiej w Milanówku destruktem asfaltowym z podwójnym utrwaleniem powierzchniowym grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego. Długość przebudowanej drogi pomiędzy torami WKD to ok. 685 m, a szerokość 4 m.

Odcinek jezdni o długości ok. 615 m, od strony skrzyżowania z ul. Grudowską i ul. Łokietka, który znajduje się w obydwu gminach zostanie sfinansowany po połowie, a odcinek o długości ok. 70 m od strony skrzyżowania z ul. Królowej Bony, położony w całości w gminie Brwinów, zostanie sfinansowany przez gminę Brwinów. Przewidywany koszt remontu drogi to ponad 230 tys. zł, ale ostateczne koszty będą znane po zakończeniu postępowania przetargowego.

Porozumienie wejdzie w życie po wyrażeniu zgody przez Rady Miejskie w Brwinowie i Milanówku.