Od 1 lipca ruszył rozszerzony program Rodzina 500+. 

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można złożyć:
od 1 lipca 2019 r. online za pomocą:
• portalu informacyjno-usługowego Emp@tia: empatia.mpips.gov.pl
• bankowości elektronicznej
• platformy PUE ZUS,

 od dnia 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej – osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br., należy złożyć wniosek do 30 września br.
W naszej gminie z Programu 500+ korzysta obecnie 2.272 rodzin, świadczenie jest wypłacane na 2.850 dzieci - dane na czerwiec 2019 r.
Szacuje się, że po zmianach w Programie 500+, uprawnionych do świadczeń będzie 5.400 dzieci z gminy Brwinów.
W ciągu dwóch pierwszych dni zarejestrowano 600 wniosków złożonych na nowych zasadach.

W gminie Brwinów Program Rodzina 500+ realizowany jest przez Dział Świadczeń Rodzinnych Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie przy ul. Kościuszki 1E w Brwinowie, tel. 22 729 05 46.

Więcej na temat Programu „Rodzina 500+” na stronach: 8 pytań i odpowiedzi o "Rodzina 500+" na nowych zasadach - LINK