brwinowTrwają nabory na wolne stanowiska podinspektora/inspektora w Referacie Planowania Przestrzennego oraz podinspektora w Referatcie Budżetowo-Finansowo-Podatkowym. Termin składania dokumentów mija 8 lipca 2019 r. o godz. 17.

Ogłoszenie – PP

Ogłoszenie – FN


Kwestionariusz i inne dokumenty do pobrania: Formularze