leadinwestycjeGmina Brwinów zakończyła już realizację dwóch inwestycji w Brwinowie i Kaniach, które były zadaniami rozpoczętymi w 2018 r.

Przebudowa ulicy T. Kościuszki w Brwinowie realizowana jest etapami. Zakres przebudowy zaplanowany na lata 2018–2019 obejmował odcinek od ul. Kraszewskiego do końca oraz ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Pszczelińskiej do ul. Konopnickiej. Zadanie obejmowało m.in. budowę kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów do posesji, nowej nawierzchni jezdni, wyniesionego skrzyżowania ulic Kościuszki i Kraszewskiego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Koszt inwestycji, która miała zakończyć się do końca czerwca br., wyniósł 2.173.410,00 z. Prace zostały ukończone przed terminem.


Nową nawierzchnię z kostki brukowej i odwodnienie zyskała ulica Leśna w Kaniach. Została przebudowana na odcinku od ul. Uroczej do ul. Górnej. Koszt tej inwestycji wyniósł 1.169.951,79 zł. Wykonawca zakończył prace w terminie. Poruszanie się w tym rejonie Kań jest teraz wygodniejsze i bezpieczniejsze. Przedłużenie drogi aż do ośrodka Patataj przez jakiś czas nie będzie możliwe, bowiem gmina musi wcześniej wybudować sieć wodociągów oraz kanalizacji, która połączy ul. Leśną z Osiedlem Słonecznym, a temu sprzeciwia się jeden z właścicieli sąsiedniej nieruchomości.

Kraszewskiego1
Kraszewskiego2
Lena1
Lena2