Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą w Brwinowie w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami zawraca się z prośbą o rozsądne korzystanie z wody.

Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów bytowych. W przypadku konieczności używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania przydomowych basenów zalecamy wykonywanie tych czynności w godzinach od 23:00 do 6:00.

Ograniczenie zużycia wody na cele inne niż bytowe w godzinach największych poborów wody (tj. od 19:00 do 23:00) zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.