Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na zagospodarowanie zieleni parku miejskiego w części istniejącej oraz na edukacyjny ogród botaniczny.

 

Gmina Brwinów realizuje projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”. Prace dotyczące części istniejącej zostały podzielone na dwa etapy. Etap I zaplanowany na 2019 rok dotyczy budowy infrastruktury wodociągowej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem terenu, a także rozbiórki i budowy ogrodzenia. Etap II zaplanowany na 2020 rok obejmie budowę elementów małej architektury, w tym budowę wybiegu dla psów oraz alejek żwirowych i urządzenie zieleni.

 

Prace przy edukacyjnym ogrodzie botanicznym także zostały podzielone na dwa etapy. Etap I przewidziany na 2019 rok zakłada budowę oświetlenia parkowego wraz z monitorowaniem terenu oraz przyłącza wodociągowego i systemu nawadniania. W II etapie przewidzianym na 2020 rok jest budowa małej architektury (m.in. placyki rekreacyjno-edukacyjne, tablice edukacyjne) i wszystkie prace związane z zagospodarowaniem zieleni, która znajdzie się w ogrodzie botanicznym.

 

Wykonawcy mogą składać oferty do 10 czerwca na ogród botaniczny oraz do 13 czerwca na część istniejącą. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.przetargi.brwinow.pl.

 

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” będzie realizowany w latach 2018-2021. Na jego realizację gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 140 229,65 zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych) ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.