Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy przypomina, że w dniu 15 maja br. upływa termin płatności opłaty od posiadania psa. Opłata jest płatna bez wezwania i wynosi 50 złotych rocznie, a w przypadku posiadania psa z wszczepionym chipem 30 złotych rocznie.