Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Przedszkolnej Uzbekistanu, Regionalnych Oddziałów Oświaty Uzbekistanu oraz polskiego i uzbeckiego komitetu UNICEF odwiedzili 26 marca 2019 r. Brwinów, aby zapoznać się z funkcjonowaniem systemu edukacji przedszkolnej na poziomie samorządu.

Fundacja Liderzy Przemian organizuje wizyty studyjne dla osób z krajów powstałych po rozpadzie ZSRR, które wprowadzając u siebie reformy i zmiany ustrojowe, chcą sięgać po doświadczenia Polski. W ramach programu Study Tours to Poland gościli już w Brwinowie samorządowcy z Ukrainy, a tym razem Brwinów odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Przedszkolnej Uzbekistanu i Regionalnych Oddziałów Oświaty. Przebywając przez kilka dni w Polsce, starają się zebrać jak najwięcej informacji i przykładów dobrych praktyk z zakresu edukacji przedszkolnej.

Na spotkaniu w Urzędzie Gminy Brwinów zastępca burmistrza gminy Brwinów Jerzy Wysocki omówił zasady funkcjonowania opieki przedszkolnej w Polsce na przykładzie gminy Brwinów. Burmistrz jest organem prowadzącym dla czterech placówek publicznych. Dodatkowo z budżetu gminy przekazywane są także dotacje dla ośmiu przedszkoli niepublicznych oraz sześciu punktów przedszkolnych. Pieniądze „idą za dzieckiem” również w przypadku uczęszczania do przedszkola poza terenem gminy. Środki przekazywane przez rząd pokrywają niewielką część kosztów opieki przedszkolnej, za to rodzice mogą liczyć na bezpłatną opiekę dla swoich pociech w publicznych placówkach przez 5 godzin dziennie, a za kolejne płacą po złotówce. Minister Opieki Przedszkolnej Sobitkhon Turgunov interesował się różnymi kwestiami dotyczącymi zarówno finansowania przedszkoli, jak też organizacji edukacji przedszkolnej.

Goście odwiedzili również przedszkole filialne przy ul. marsz. Piłsudskiego 19 w Brwinowie. Dyrektor Małgorzata Wojtyniak-Obwojska oprowadziła delegację, odpowiadając przy okazji na różne pytania dotyczące funkcjonowania placówki. Goście pytali o kwestie zatrudnienia, wyposażenia oraz realizacji programu edukacyjnego, a dodatkowo mieli okazję przyjrzeć się działalności przedszkola w praktyce, uczestnicząc jako widzowie w zajęciach prowadzonych dla 4-latków z grupy „Żuczków”, które omawiały temat wiosny, śpiewając wiosenną piosenkę, wyklejając kwiaty i nazywając części rośliny podczas zabawy ruchowej. Gości zainteresowało też funkcjonowanie placówek niepublicznych, w związku z tym goście złożyli krótką wizytę w Niepublicznym Punkcie Przedszkolno-Terapeutycznym „Słoneczko”  przy ulicy Kraszewskiego 18 w Brwinowie.

Jak podkreślała koordynatorka wizyty Lena Prusinowska z Fundacji Liderzy Przemian, celem wizyty jest pokazanie całego przekroju polskiego systemu edukacji przedszkolnej. W programie kilkudniowej wizyty delegacji Uzbekistanu w Polsce są też wizyty w Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zdobyte tutaj doświadczenia tutaj mają pomóc we wprowadzaniu reform w systemie edukacji przedszkolnej w Uzbekistanie, który uznał tę kwestię za jeden z priorytetów swojego działania.

DSC1078
DSC1033
DSC1139