Dzięki współpracy gminy Brwinów z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich powstanie chodnik w rejonie Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach oraz dokumentacja przebudowy siedmiu skrzyżowań dróg wojewódzkich DW nr 719, DW nr 720 oraz DW nr 701 z drogami gminnymi.

Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski podpisali 22 marca 2019 r. dwa ważne porozumienia.

Pierwsze z nich dotyczy budowy chodnika w rejonie Muzeum Motoryzacji i Techniki, na odcinku od ul. Pszczelińskiej do ul. Na Skraju. Ta inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, którzy do tej pory musieli korzystać z pobocza przy bardzo ruchliwej drodze DW nr 719. Gmina Brwinów już w zeszłym roku przygotowała dokumentację projektową, a teraz zobowiązała się do sfinansowania budowy oświetlenia na tym odcinku. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiada, że w ciągu kilku najbliższych tygodni ogłosi wspólny przetarg na budowę chodnika oraz oświetlenia ulicznego.

Drugie porozumienie zawarte 22 marca dotyczy przebudowy siedmiu skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi, gdzie potrzebna jest poprawa stanu nawierzchni oraz poprawa odprowadzenia wód opadowych. Gmina Brwinów sfinansuje opracowanie dokumentacji dla następujących skrzyżowań:

- DW nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Sadową w Kaniach,
- DW nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Helenowską w Otrębusach,
- DW nr 719 ul. Obwodnica z ul. Jodłową w Brwinowie,
- DW nr 719 ul. Obwodnica z ul. Partyzantów w Brwinowie,
- DW nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Sosnową w Otrębusach,
- DW nr 701 z drogą do świetlicy w Domaniewie,
- DW nr 701 z ul. Gołaszewską na granicy Domaniewka i Gołaszewa.
Pomoc rzeczowa w postaci przygotowania dokumentacji na koszt gminy Brwinów przybliża realizację potrzebnych inwestycji. Na podobnej zasadzie została wykonana przebudowa ul. Pszczelińskiej w Brwinowie. Obecnie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich poszukuje wykonawcy ronda na skrzyżowania ulic Biskupickiej, Armii Krajowej i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do tej pory nie udało się wyłonić wykonawcy, ale przetarg zostanie powtórzony. 

http://brwinow.pl/images/stories/ikonkiart3/MZDW.jpg

Fot. MZDW w Warszawie