Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 5 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne.

Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane działki położone są przy gminnych drogach wewnętrznych tj. ulicy Dereniowej mającej połączenie z drogą wewnętrzną – ulicą Brzoskwiniową, która ma połączenie z drogą publiczną ulicą Bratnią. Działki mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte drzewami i krzewami oraz trawą. Działki są nieuzbrojone.

Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 5 kwietnia 2019 r.

 

Numer pozycji przetargowej

Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

Wadium

1

Ulica Morelowa 5

111

0,1148 ha

221 000 zł

30 000 zł

2

Ulica Dereniowa 1

115

0,1266 ha

180 000 zł

25 000 zł

3

Ulica Dereniowa 3

116

0,1234 ha

200 000 zł

25 000 zł

4

Ulica Dereniowa 2

117

0,1376 ha

195 000 zł

25 000 zł

5

Ulica Dereniowa 4

118

0,1265 ha

205 000 zł

25 000 zł

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53.

Treść ogłoszenia [PDF]

Link do ogłoszenia w BIP