Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Kampinoskiej w Brwinowie. Wykonawcy mogą składać oferty do 11 marca 2019 r.

Zakres prac zakłada przebudowę ulicy Kampinoskiej na odcinku ok. 530 m, od ul. Piłsudskiego do ul. Jasnej i obejmuje m.in. budowę jezdni bitumicznej, chodnika po zachodniej stronie i dojść do posesji z kostki betonowej, poboczy i zjazdów na posesje z kostki betonowej, budowę progów zwalniających i skrzyżowania wyniesionego z ul. Mickiewicza. Przy ul. Słowackiego i przy ul. Kwiatowej powstaną wyniesione przejścia dla pieszych. Pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Zostaną też zaprojektowane i wybudowane odgałęzienia kanalizacji sanitarnej.


Zgodnie z założeniami przetargu prace mają się zakończyć do 23 sierpnia 2019 r. Wykonawcy mogą składać oferty do 11 marca br. do godz. 13 w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 007, ul. Grodziska 12).