Od wtorku 19 lutego 2019 r. zostanie zamknięte dla ruchu samochodowego skrzyżowanie ulic Kościuszki i Kraszewskiego. Wiązać się z tym będą znaczne ograniczenia możliwości parkowania w tym rejonie.

Wykonawca remontu od wtorku 19 lutego zamknie na co najmniej tydzień skrzyżowanie ulic Kościuszki i Kraszewskiego i będzie wykonywał odwodnienie tego skrzyżowania. Wiąże się to z dużymi utrudnieniami dla kierowców. Ulica Kościuszki na odcinku od Wilsona do Kraszewskiego będzie drogą dwukierunkową i w związku z tym zostanie zlikwidowana możliwość pozostawienia pojazdów na jezdni po jej lewej stronie (będzie obowiązywał całkowity zakaz zatrzymywania po obydwu stronach ulicy). Dojazd do posesji przy ulicy Kościuszki zapewniony będzie od strony ulicy Wilsona, a na odcinku od Kraszewskiego do końca zapewniony będzie w miarę postępu robót, raz od strony ulicy Pszczelińskiej, raz od strony ul. Konopnickiej.

Kierowcy w czasie trwania prac związanych z przebudową powinni zwrócić szczególną uwagę na pojawiające się tymczasowe oznakowanie.