leadBurmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski podpisali 7 lutego 2019 r. porozumienia dotyczące kolejnych wspólnych działań. Gmina Brwinów przygotuje dokumentację dwóch ważnych inwestycji – przebudowy skrzyżowania DW nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie oraz budowy łącznika w rejonie węzła A2 Pruszków.

Współpraca gminy i województwa przynosi korzyści mieszkańcom gminy Brwinów. Pomoc w formie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest ważnym argumentem zachęcającym do realizacji przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich kolejnych inwestycji. Dobrym przykładem jest zakończona pomyślnie przebudowa ulicy Pszczelińskiej czy zaplanowana przez MZDW na ten rok budowa ronda na skrzyżowaniu DW nr 720 z ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej. Przetarg ogłoszony na początku roku został unieważniony, gdyż wpłynęła jedna oferta przekraczająca trzykrotnie środki zarezerwowane na ten cel w budżecie województwa. Jak zapowiada dyrektor MZDW Zbigniew Ostrowski, przetarg będzie powtórzony.

Gmina Brwinów przygotuje w tym roku dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie. Zadanie obejmie nie tylko przebudowę skrzyżowania z wydzieleniem pasów lewoskrętów i budową przejść dla pieszych wraz z oświetleniem i sygnalizacją świetlną, lecz także budowę odcinków chodnika, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego. – Mam nadzieję, że w tym roku uda się nam wykonać projekt wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, co dawałoby szansę na uwzględnienie w budżecie Województwa Mazowieckiego w 2020 r. pieniędzy na prace budowlane – zapowiada burmistrz Arkadiusz Kosiński.
Drugie porozumienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi, która ma połączyć drogi wojewódzkie nr 701 i nr 718 na granicy Domaniewa i Pruszkowa. Realizacja pomysłu burmistrza Arkadiusza Kosińskiego przyczyni się do poprawienia dojazdu do węzła autostrady i do rozładowania korków, w których czekać muszą kierowcy jadący od strony Moszny i Domaniewa. Gmina Brwinów opracowuje dokumentację projektową, na podstawie której MZDW będzie mogło podjąć dalsze działania. Gmina zakładała wykonanie projektu już w 2018 roku, ale pomimo szybkiego procedowania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Województwie Mazowieckim, Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich oraz Powiecie Pruszkowskim projekt utknął od kwietnia 2018 r. na etapie pozwolenia wodnoprawnego wydawanego przez Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie. Dopiero po uzyskaniu tej decyzji będzie możliwe wystąpienie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

DSC0090
DSC0104
KoncepcjaprzebudowyskrzyzowaniaDW719zKepinskazlegenda