Od 5 do 7 marca 2019 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.

W tym roku obowiązek zgłoszenia się na komisję lekarską dotyczy mężczyzn z rocznika 2000. Z terenu Gminy Brwinów na kwalifikację zostanie wezwanych 115 mężczyzn.

Kwalifikacja wojskowa polega na ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej w przypadku zagrożenia zbrojnego na terenie RP. Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności A lub D do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy.

 

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności E) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995—1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1998—1999 które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (kategoria zdolności B) ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1995—2000, posiadające kwalifikacje przydatne
    do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w paragrafie 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Pruszków, ul. Hubala 5, tel. 22 758 41 76

Więcej informacji: Urząd Gminy Brwinów – Referat Spraw Obywatelskich: tel. 22 738 26 85