Od 1 stycznia do 31 maja 2019 r. można składać w Urzędzie Gminy Brwinów wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania. Piece węglowe mają zostać zastąpione przez piece gazowe, elektryczne lub opalane pelletem.

Regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Brwinowie określa zasady przyznawania dotacji na zmianę systemu ogrzewania polegającą na modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła/pieca węglowego na kocioł/piec gazowy albo elektryczny. W przypadku braku sieci gazowej możliwe jest uzyskanie dotacji również na kocioł/piec opalany pelletem. Gmina Brwinów przeznacza w tym roku 200 tys. zł na dofinansowania, z których mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych (gminne lub powiatowe osoby prawne).

Wnioskodawca może uzyskać dotację na zakup kotła/pieca, w wysokości 75% kosztów udokumentowanych fakturą, lecz nie więcej niż 5 tys. zł.

 

Droga do uzyskania dotacji:

 

  1. Złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku wraz z załącznikami.
  2. W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów – podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem a Wnioskodawcą.
  3. Realizacja zadania przez Wnioskodawcę, czyli zakup i montaż pieca.
  4. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
  5. Wizja lokalna na terenie nieruchomości – kontrola zgodności wykonanej inwestycji ze złożonymi dokumentami.
  6. Wypłata dofinansowania.

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać do 31 maja na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów. Będą one rozpatrywane według daty wpływu i kompletności, a w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2019 r., będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

 

Szczegółowe informacje: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 94.

Wniosek
Regulamin
Opis procedury i załączniki