Gmina Brwinów uczciła przypadającą 8 stycznia 101. rocznicę ogłoszenia 14 punktów programu pokojowego Wilsona, z których jeden mówił wprost o niepodległości Polski. Przy dwóch skrzyżowaniach z ul. Wilsona zostały zamontowane tablice z informacjami o prezydencie USA, a jej mieszkańcy otrzymali jednodniówkę.

Sprawa niepodległości Polski zaczęła przebijać się w czasie I wojny światowej do opinii publicznej. Było to mi.in. zasługą aktywnej działalności Polaków, którzy chcieli wykorzystać szasnę, jaką był konflikt między zaborcami. Dzięki staraniom znanego pianisty Ignacego Jana Paderewskiego do elit Waszyngtonu m.in. do Edwarda Mandella House’a, doradcy prezydenta Wilsona docierały informacje o tragicznej sytuacji w Polsce i polityce zaborców. Pod wpływem pełnych emocji argumentów Paderewskiego House doprowadził do wprowadzenia kwestii polskiej do słynnego orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona.

Już w 1917 r. prezydent Wilson wystąpił z orędziem do Senatu, w którym stwierdził, że powinna powstać „zjednoczona, niezależna i autonomiczna Polska”. Wilson chciał wprowadzić po wojnie nowy ład, aby w przyszłości zapobiec konfliktom zbrojnym. Za inicjatywę powołania Ligi narodów otrzymał w 1919 r. Pokojową Nagrodę Nobla. Zmarł 5 lat później. Został patronem jednej z głównych ulic w Brwinowie (obecnie ul. T.W. Wilsona, dawniej – ul. Wilsonowska). Jego nazwisko wymawiane jest tutaj tradycyjnie, z głoską [w’] na początku, tak jak mówi się o Placu Wilsona w Warszawie. W Brwinowie przy na skrzyżowaniach ulicy Wilsona z ulicą Tadeusza Kościuszki oraz ulicą Stanisława Lilpopa zostały zamontowane tablice z  informacjami o jej patronie. Więcej informacji i ciekawostek na temat Wilsona i osób zaangażowanych w kwestię niepodległości Polski można znaleźć w „Jednodniówce ulicy Thomasa Woodrowa Wilsona w Brwinowie”, która jest dostępna m.in. w Gminnym Ośrodku Kultury, a także została rozdana mieszkańcom ulicy Wilsona.

Jednodniówka - PDF

20190108094742
20190108094746