Od 1 grudnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. można zgłaszać się na bezpłatne szkolenia realizowane przez gminę Brwinów w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” .

W 2019 r. zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia dla 96 mieszkańców gminy Brwinów lub województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 25 rok życia (wyżej oceniane będą deklaracje osób, które są mieszkańcami gminy Brwinów). Zajęcia odbywać się będą w 12-osobowych grupach, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. W trakcie zajęć kursanci korzystać będą z nowoczesnego sprzętu komputerowego umożliwiającego poznanie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi cyfrowych. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych z wybranego modułu szkoleniowego. Uczestnicy otrzymają także bezpłatne materiały szkoleniowe. W trakcie całodziennego 8-godzinnego szkolenia przewidziany jest posiłek.

ZAPLANOWANE SZKOLENIA (moduły do wyboru):

Moduł 1 „Rodzic w Internecie”. Zajęcia adresowane są do rodziców i opiekunów. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie nauczą się m.in. jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem. Ponadto nauczą się korzystania z konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 12 osób

Czas szkolenia: 16 godzin – 2 dni po 8 godz (sobota i niedziela).

Liczba grup: 2

Moduł 2 - „Moje finanse i transakcje w sieci”. Blok zajęć przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił zarządzać przez internet kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 12 osób

Czas szkolenia: 16 godzin – 2 dni po 8 godz (sobota i niedziela).

Liczba grup: 3

Moduł 3- „Działam w sieciach społecznościowych”Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 12 osób

Czas szkolenia: 16 godzin – 2 dni po 8 godz (sobota i niedziela).

Liczba grup: 3

Regulamin i materiały rekrutacyjne zamieszczone zostały na stronie internetowej gminy Brwinów: www.szkolenia.brwinow.pl

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Deklaracja udziału w projekcie
Załącznik nr 2 – Dane uczestnika indywidualnego

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepełnosprawności

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna

Wszystkie załączniki w pliku PDF (plik zbiorczy)

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Brwinów w pok. 205, ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 23

Szkolenia odbywać się będą w soboty i niedziele w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym z wybranych modułów.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. .„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”