W brwinowskim parku trwają prace związane z budową murków i ogrodzeń z gabionów.

Realizowane w parku zadanie „Zagospodarowanie terenu Parku miejskiego w Brwinowie część istniejąca – budowa murków i ogrodzeń z gabionów” jest częścią projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowe – zagospodarowanie terenów zieleni”.

 

Gabiony to ażurowe konstrukcje z prętów i siatki wypełnione kamieniami, które są coraz częściej wykorzystywane w przestrzeni publicznej. Firma Luksor, która prowadzi prace w parku, ma czas do 10 grudnia na wykonanie tego zadania. Wartość podpisanej umowy wynosi 207 169,70 zł. Łącznie ma powstać ponad 140 m odcinków murków z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem koloru szarego, a także ogrodzenie z koszy gabionowych o łącznej długości blisko 110 m. Na niektórych fragmentach murków zamontowane będą siedziska z desek o łącznej długości 47 mb.

 

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” będzie realizowany w latach 2018-2021. Na jego realizację gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 140 229,65 zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych) ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

DSC1828
DSC1829
DSC1831
DSC1834