W poniedziałek 19 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna. Nowo wybrani radni VIII kadencji oraz burmistrz złożyli ślubowanie, a także wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej VIII kadencji rozpoczęła się od odebrania zaświadczeń o wyborze oraz uroczystego ślubowania, które złożył burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz 21 radnych wybranych podczas październikowych wyborów: Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.

W 21-osobowej radzie 13 osób jest z KWW Arkadiusza Kosińskiego „Dobro Wspólne”, po czworo radnych wprowadziły KW Prawo i Sprawiedliwość oraz KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

Przewodniczącym Rady Miejskiej VIII kadencji na lata 2018-2023 został wybrany Sławomir Rakowiecki, a wiceprzewodniczącymi Zbigniew Bartosik oraz Marek Winiarski. 

1
2
3
4
5
6
6a
7
8
9