Frekwencja wyborcza w gminie Brwinów wyniosła 60,96%. Mieszkańcy wybrali Burmistrza Gminy Brwinów oraz 21 radnych Rady Miejskiej w Brwinowie. Pełne dane z obwodów dostępne są na stronie wybory2018.pkw.gov.pl.