W piątek 12 października 2018 r. zastępca burmistrza Jerzy Wysocki oraz pracownicy Referatu Oświaty spotkali się z dyrektorkami gminnych placówek oświatowych.

Okazją do spotkania był przypadający 14 października Dzień Edukacji Narodowej. Zastępca burmistrza Jerzy Wysocki złożył na ręce Pań Dyrektor życzenia dla całego grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników szkół i przedszkoli, dziękując za codzienny trud wkładany w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży, przekazywanie wiedzy i kształtowanie postaw młodych ludzi.

W spotkaniu uczestniczyły: Anna Kurman – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Zofia Kowalczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Urszula Wojciechowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Otrębusach, Marta Szwemin – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żółwinie, Małgorzata Wojtyniak-Obwojska – Dyrektor Przedszkola nr 1, Ewa Przybylik – Dyrektor Przedszkola nr 3 oraz Irena Tokarewicz-Romanowska – Dyrektor Przedszkola w Otrębusach.