Można już składać wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Spotkanie informacyjne odbędzie się w Brwinowie w poniedziałek 15 października 2018 r. o godz. 18 w sali konferencyjnej przy stadionie (ul. Turystyczna 4).


Rządowy program Czyste Powietrze ma być realizowany do 30 czerwca 2027 r. za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można ubiegać się o dofinansowanie na ocieplenie budynku, wymianę okien oraz wymianę starego pieca. Wnioski o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze mogą składać osoby fizyczne, właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych.

Wnioski można składać zarówno w wersji elektronicznej, jak też papierowej. Wniosek online należy złożyć poprzez aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW), użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Aby złożyć wniosek, trzeba zarejestrować się w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW. Wniosek do pobrania zostanie wyświetlony po zarejestrowaniu konta. Taki wniosek można złożyć także w formie papierowej. Formularz można pobrać w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.
Ministerstwo zaplanowało spotkania informacyjne. W Brwinowie – 15 października br. o godz. 18 w sali konferencyjnej przy stadionie miejskim w Brwinowie, ul. Turystyczna 4.