Już od kilku lat gmina Brwinów oraz koncern kosmetyczny L’Oréal współpracują w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Na spotkaniu w fabryce w Kaniach dyrektor L’Oréal Warsaw Plant Ewa Urbaniak oraz zastępca burmistrza Sławomir Walendowski rozmawiali na temat dalszych wspólnych działań.

Delegacja pracowników Urzędu Gminy Brwinów miała okazję zwiedzić zakład produkcyjny w Kaniach, który działa w ramach francuskiego międzynarodowego koncernu kosmetycznego. L’Oréal Warsaw Plant jest jedną z czterdziestu jeden i obecnie największą na świecie fabryką L’Oréal. W Kaniach produkowane są różnego rodzaju kosmetyki, m.in. farby do włosów, szampony, odżywki, żele do kąpieli, mleczka i toniki. Cały kompleks zajmuje powierzchnię ok. 43 000 m kw. Jak wyjaśniła dyrektor zakładu Ewa Urbaniak, ważne miejsce w Zintegrowanym Systemie Zarządzania zajmuje troska o środowisko, w tym ochrona zasobów naturalnych i optymalizacja zużycia energii. Do 2020 roku planowane jest zmniejszenie zużycia wody i odpadów oraz emisji dwutlenku węgla o 60% w stosunku do poziomu sprzed 15 lat. Oprócz innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na terenie fabryki oraz działań promujących ekologię wśród pracowników i ich rodzin zespół L’Oréal stara się też zaznaczyć swoją obecność na terenie gminy, gdzie prowadzi działalność.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Edyta Osmańska-Jakóbik oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Sylwia Wiłkojć-Kowalska potwierdziły, że tradycją stało się wspólne świętowanie Dnia Ziemi przez pracowników firmy L’Oréal oraz pracowników Urzędu Gminy Brwinów. Efekty widoczne są w Otrębusach na skwerze przy przystanku WKD. Przez kolejne lata grupy pracowników razem oczyszczały teren i urządzały skwer poprzez nowe nasadzenia.

Pracownicy firmy L’Oréal odwiedzają też co roku szkoły na terenie gminy Brwinów. Prowadzą w nich lekcje związane tematycznie z projektami ekologicznymi, które realizowane są przez L’Oréal w Polsce. Hasła „Nie lej wody” oraz „Odpady moje ślady” zwracają uwagę na konieczność zmiany codziennych zachowań, aby nie niszczyć zasobów naszej planety.

Zastępca burmistrza Sławomir Walendowski podkreślał, że mimo różnicy w skali działania gminy oraz międzynarodowego koncernu, dostrzec można wspólną troskę o środowisko. Gmina Brwinów wprowadziła program „Kompostowniki dla mieszkańców”, zachęcając do ekologicznego zagospodarowania odpadów zielonych, które zmieniają się z kłopotliwych odpadów w źródło dobrego, darmowego nawozu. Ciekawą inicjatywą jest też utworzenie w perspektywie kilku lat ogrodu botanicznego na terenie parku miejskiego w Brwinowie.

Współpraca z L’Oréal będzie kontynuowana i rozszerzana. Była mowa nie tylko o przyszłorocznym ekopikniku przybliżającym mieszkańcom zagadnienia ochrony środowiska i zdrowej żywności, lecz także o możliwej wspólnej organizacji konferencji poświęconej ekologicznym innowacjom stosowanym w zakładach produkcyjnych. O ile firmowy know-how jest zwykle ściśle chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa, o tyle troska o środowisko powinna być wspólną sprawą wszystkich. – Jesteśmy otwarci na współpracę – podkreślali wszyscy uczestnicy spotkania w Kaniach.

02a
01a
03
04