8 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie można było wysłuchać fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wspólna lektura odbyła się w ramach akcji Narodowego Czytania.


Wszystkich zebranych powitała Danuta Barabasz, dyrektor Biblioteki Publicznej im. W. Wernera w Brwinowie. Wspólne czytanie „Przedwiośnia” - ostatniej powieści Stefana Żeromskiego - poprzedził wstęp prof. Ewy Paczoskiej, dyrektor Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor opowiedziała o książce i jej autorze, a także przedstawiła pokrótce losy głównego bohatera Cezarego Baryki. Powieść, mimo że napisana prawie 100 lat temu, wciąż przedstawia aktualne idee - wolność jest nie tylko przywilejem, lecz także ciężarem i obowiązkiem, któremu trzeba umieć sprostać.


Wśród czytających fragmenty historii Cezarego Baryki byli zastępca burmistrza Jerzy Wysocki, nauczyciel języka polskiego Daniel Zych, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Iwaszkiewicza z grupy teatralnej prowadzonej przez Beatę Wiśniewską, oraz mieszkanka gminy, czytelniczka biblioteki Anna Wasilewska.


Goście mieli okazję poznać znaczenie trudniejszych i zapomnianych dziś już słów użytych w powieści lub mających inne niż dzisiaj znaczenie, jak np. kunktator (człowiek rozmyślnie czekający z działaniem) czy walory (waluta, papiery wartościowe). Był też quiz z nagrodami - chętni odpowiadali na pytania dotyczące treści czytanych fragmentów. Niektórzy wykazali się wiedzą wykraczającą poza cytaty przedstawione podczas wspólnego czytania. Zwycięzcy quizu otrzymali egzemplarze „Przedwiośnia”, a wszyscy słuchacze – ulotki z pamiątkowym stemplem Kancelarii Prezydenta RP, chętni zaś – publikację pt. „Pradzieje Brwinowa i jego okolic” i zakładki do książek.


Po zakończeniu czytania na scenę wyszli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie, którzy zaprezentowali „Żywe obrazy”. Młodzież wykorzystała rekwizyty, ubiory, a przede wszystkim... samą siebie, aby przedstawić scenkę - brwinowską rodzinę z lat 20. XX wieku. Efekty ich prac można oglądać na wystawie zdjęć na tarasie Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.


Organizatorem Narodowego Czytania w Brwinowie była Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera.


Akcja Narodowego Czytania jest organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2018 r. do wspólnego czytania zgłosiły się miasta położone w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii.

002
003
004
005
006
001