Przy rondzie Wacława Kowalskiego na tarasie Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie można oglądać plenerową wystawę dotyczącą Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego – jednego z głównych ośrodków metalurgii żelaza w starożytnej środkowej Europie.

Centrum Metalurgiczne położone na terenach zachodniego Mazowsza m.in. w okolicach Brwinowa działało od II w. p.n.e. do przełomu IV/V w. n.e. To jeden z największych ośrodków produkcji żelaza w barbarzyńskiej Europie. Jego śladem jest ponad 200 osad hutniczych, gdzie zarejestrowano m.in. relikty kilkudziesięciu tysięcy pieców dymarskich, w których wytapiano żelazo. Największe z nich odkryto w okolicach Brwinowa, Pruszkowa i Milanówka. Z pozyskanego żelaza wytwarzano ozdoby i części strojów, a także broń, która służyła barbarzyńskim wojownikom podczas walk z legionami Cesarstwa Rzymskiego.

Na dziesięciu planszach wystawy zostały przedstawione dzieje Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego wzbogacone m.in. fotografiami dymarek i przedmiotów wykonywanych z żelaza. Zaprezentowana została również sylwetka Stefana Woydy – archeologa i odkrywcy.

Plenerowa wystawa została przygotowana przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, które zajmuje się badaniem i ochroną dziedzictwa pradziejowego na terenie zachodniego Mazowsza.

DSC1352
DSC1360
DSC1361