Czteroosobowa delegacja ze szkoły w islandzkim mieście Sangerdi odwiedziła gminę Brwinów. Jest to początek partnerskiej współpracy między szkołami.   

Dyrektorka szkoły w Sandgerdi Holmfridur Arnadottir oraz towarzyszące jej nauczycielki Bylgia Baldursdottir, Erla Runarsdottit oraz Frida Stefansdottir przyjechały do Brwinowa z zamiarem nawiązania partnerskiej współpracy ze szkołą w Polsce oraz bliższego poznania kraju, skąd pochodzi duża grupa uczniów szkoły w Sandgerdi. Polacy, którzy osiedlili się w ostatnich latach w 340-tysięcznej Islandii, stali się tam najliczniejszą mniejszością narodową.

Delegacja odwiedziła w ciągu kilku dni przedszkole i szkoły w Brwinowie, Otrębusach i Żółwinie. Islandki interesowały się systemem edukacji i sposobami nauczania, a także pytały o doświadczenia w integracji obcokrajowców. Ponieważ z tym problemem kilka lat temu musiała radzić sobie Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie, w której rejonie znajdował się ośrodek dla uchodźców w Mosznie, obie strony znalazły wiele wspólnych tematów. Planowane jest dalsze zacieśnianie kontaktów, m.in. współpraca przy opracowaniu programu nauczania języka polskiego dla dzieci w Islandii oraz pomoc w wyposażeniu szkolnej biblioteki w Sandgerdi, tak aby dzieci nie traciły okazji do poznawania języka ojczystego i mogły na tej bazie łatwiej uczyć się języka islandzkiego. Inspirujące było także zapoznanie się z ofertą kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie – delegacja wzięła udział m.in. w warsztatach rysunku oraz zakończeniu roku akademickiego Uniwersytetu Każdego Wieku.

Podczas rozmów i spotkań okazywało się, że mimo różnic kulturowych można było odnaleźć bardzo wiele podobieństw, np. w zachowaniu uczniów, podejściu do osób z niepełnosprawnościami, skracaniu dystansu między nauczycielami i uczniami. Szkoły islandzkie są bardziej kameralne. Szkoła w Sandgerdi ma ok. 200 uczniów, którymi zajmuje się ok. 100 nauczycieli i pracowników szkoły. Pod względem liczebności uczniów z brwinowskimi szkołami może się równać jedynie kilka szkół w stolicy Islandii – Reykjaviku. Islandki poznawały nie tylko Brwinów i okolice – zwiedzanie Warszawy było okazją do poznania historii Polski. Dramatyczne dzieje wojen i powstań wywarły duże wrażenie na reprezentantkach kraju, który nie doświadczał zbrojnych konfliktów na taką skalę, jak inne państwa europejskie.

– To dopiero początek współpracy – zapowiada dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Anna Kurman. Dzięki Internetowi i znajomości języka angielskiego, który w Islandii jest najpopularniejszym językiem obcym, możliwe jest realizowanie w nowym roku szkolnym wspólnych projektów. Podczas kilkudniowego pobytu, spotkań z nauczycielami, odwiedzin w szkole i wspólnych wycieczek zawiązały się już serdeczne kontakty między szkołą w Sandgerdi i Szkołą Podstawową nr 1. – Uważam, że coś zaiskrzyło we wzajemnych relacjach między Islandkami a przedstawicielami naszej „Jedynki”. Sądzę, że jest podstawa do podjęcia międzyszkolnej współpracy, ponieważ są już konkrety. Paniom z Sandgerdi bardzo spodobał się kolorowy wystój naszych sal lekcyjnych i chcą czerpać z tego wzorca. Jest również pomysł, podjęty przez naszą stronę, na przygotowanie edukacyjnego programu pomocowego dla dzieci naszych rodaków, uczęszczających do szkoły w Sandgerdi. Mamy powody, żeby wiązać z tą wizytą nadzieje na przyszłość – podsumowuje wizytę islandzkiej delegacji zastępca burmistrza Jerzy Wysocki, który na co dzień zajmuje się sprawami oświaty na terenie gminy Brwinów.

02
01
04
05
10
185-06-14-2018