Rada Miejska w Brwinowie przychyliła się do wniosku mieszkańców Otrębus, nazywając zielony teren przy przystanku WKD „skwerem Joanny Jabłońskiej”.

Z inicjatywą nadania nazwy dla zielonego terenu u zbiegu ulic Natalińskiej i Karolińskiej wyszli mieszkańcy Otrębus, sołtys i rada sołecka, radni z tego terenu oraz parafialny zespół Caritas, którzy chcieli upamiętnić w ten sposób Joannę Jabłońską.

Została ona zapamiętana jako pierwsza dyrektorka Szkoły Podstawowej w Otrębusach, nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym w Podkowie Leśnej, konsultant programów przyrodniczych, czynna działaczka parafialnej grupy Caritas, a wcześniej, w czasach PRL – działaczka opozycyjna zaangażowana w podziemny ruch wydawniczy i Grupy Oporu „Solidarni”. Osoby, które ją znały, podkreślają, że była nie tylko wspaniałym pedagogiem, ale też wspaniałym człowiekiem.

Do Otrębus rodzina Jabłońskich sprowadziła się w 1978 r. Mąż Joanny – Bolesław – brał udział w wyprawach naukowych na Antarktydę, ona zaś zajęła się wychowywaniem czterech synów. Już w okresie „Solidarności” rozprowadzała prasę i książki z drugiego obiegu, a po wprowadzeniu stanu wojennego wykonywała korekty i składała teksty drukowane w jej domu w nielegalnej drukarni. Odbierała transporty z pomocą dla podziemia solidarnościowego wysyłane z Francji. Angażowała się także w działania prowadzone przez Kościół – przekazywanie na Wschód egzemplarzy Pisma Świętego, katechizmów, medalików oraz działalność społeczną przy parafii w Otrębusach. Była inicjatorką budowy Szkoły Podstawowej w Otrębusach i w 1992 r. została jej pierwszym dyrektorem.

– Zależy nam, aby osoby, które nie tylko zawodowo, lecz przede wszystkim społecznie angażują się w działania na rzecz dobra lokalnych społeczności, zostały godnie uhonorowane i zapisane w naszej pamięci – napisali do przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie inicjatorzy nadania nazwy skwerowi.