24 maja 2018 r. odbyło się szkolenie dla rolników pod hasłem „Pracuj bezpiecznie” połączone z konkursem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizatorem szkolenia i konkursu była Placówka Terenowa KRUS Błonie we współpracy z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów. Szkolenie dotyczyło zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej. Uczestnicy obejrzeli też film dotyczący bezpieczeństwa. Na zakończenie odbył się test wiedzy. Wszyscy uczestnicy otrzymali broszury informacyjne oraz upominki. Za najlepiej rozwiązane testy przyznano nagrody rzeczowe i wyróżnienia, które wręczył zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.