Strażacy z Biskupic mają szansę na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny. Trwa postępowanie przetargowe. Gmina Brwinów pozyskała na ten cel dotację.

Na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe udało się pozyskać dotację ze środków województwa mazowieckiego w kwocie 130 tys. zł.

Samochód będzie wyposażony w nowoczesne systemy ratowniczo-gaśnicze m.in. autopompę z urządzeniami kontrolno-sterowniczymi, działko wodno-pianowe o regulowanym natężeniu, zbiornik wody o pojemności minimum 3000 l, instalację zraszaczową, co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle (zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby), maszt oświetleniowy teleskopowy z możliwością regulacji obrotu o 360o, wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 8 ton. Wszelkie funkcje układów i urządzeń pojazdu będą przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od –25°C do +50°C.

Zakup samochodu dla OSP Biskupice to kolejne działanie gminy Brwinów, która od kilku lat modernizuje i doposaża w nowy sprzęt działające na jej terenie Ochotnicze Straże Pożarne.