Burmistrz Gminy Brwinów informuje, że do 19 maja 2018 r. przedsiębiorcy, którzy założyli własną działalność gospodarczą przed 2001 r., muszą zgłosić numer PESEL do CEIDG. Jeżeli tego nie zrobią zostaną wykreśleni z listy ewidencji CEIDG.

Wykreśleniu będą podlegać te wpisy w CEIDG, które uniemożliwiają identyfikację przedsiębiorcy. Są to wpisy, które powstały kilkanaście lat temu i wcześniej oraz zawierają szczątkowe dane np. imię i nazwisko. Te wpisy są nieaktywne od lat i nie dokonywano w nich żadnych zmian.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian we wpisie w CEIDG (rejestrowali się, dodawali kod PKD, zmieniali adres, zawieszali działalność), posiadają w bazie numer PSESL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzenia zmian we wpisie przedsiębiorcy do numeru PESEL.