Do grona partnerów Brwinowskiej Karty Mieszkańca dołączyła Niepubliczna Szkoła Podstawowa FAMILIA Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie, która oferuje 5% zniżki na comiesięczne czesne w pierwszym roku nauki. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa FAMILIA istnieje od 2014 r. i spełnia warunki przewidziane dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, zapewniając edukację według programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Szkoła zapewnia m.in. wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz wycieczki krajoznawcze i edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe: artystyczne, sportowe, dydaktyczno-wyrównawcze czy informatyczne.

Szkoła Podstawowa FAMILIA oferuje 5% zniżki na comiesięczne czesne w pierwszym roku nauki. Zniżka nie łączy się z innymi upustami. Kontakt pod nr. telefonu  22 729 58 21 www.familia.brwinow.szkolnastrona.pl

Więcej informacji na temat Brwinowskiej Karty Mieszkańca oraz zniżek u partnerów programu: www.karta.brwinow.pl.