Park – zielone serce miasta zmienia się na lepsze z każdą nową inwestycją, a kolejna dotacja w wysokości ponad 2,1 mln zł sfinansuje prace, które będą realizowane w latach 2018-2021.

Piątek 13 kwietnia 2018 r. okazał się szczęśliwy dla gminy Brwinów. Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk podpisali umowę na dofinansowanie w wysokości 2 140 229,65 zł ze środków unijnych projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni”.

Realizacja projektu została zaplanowana do połowy 2021 roku. W zakres umowy wchodzi część prac wykonanych pod koniec ubiegłego roku, kiedy w brwinowskim parku powstała siłownia plenerowa, szachownica o wymiarach 4 × 4 m oraz fontanna-pluskowisko, której inauguracja planowana jest na 29 kwietnia br. Został też wybudowany nowy plac zabaw, który składa się m.in. z karuzeli z lin, linarium, piramidy linowej, obrotowej huśtawki oraz trampoliny. 

Teraz przyszła kolej na zagospodarowanie zieleni. Rok 2018 to czas na przygotowanie dokumentacji projektowej ogrodu botanicznego. Wykonawca, który zostanie wybrany w przetargu, będzie miał za zadanie uporządkowanie istniejącej zieleni  oraz urządzenie nowej, wprowadzenie nasadzeń drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw, założenie trawników i roboty pielęgnacyjne. Zostaną wykonane nasadzenia drzew z gatunków rodzimych w odmianach hodowlanych, nasadzenia niektórych rabat kwiatowych i traw dekoracyjnych. Powstaną pergole, pojawią się nowe elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, elementy ozdobne, a także nowe alejki i oświetlenie.

Zagospodarowanie terenu stworzy możliwie bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenie zieleni oparte na gatunkach rodzimych, tworzące dogodne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków. Przewidziano ustawienie budek lęgowych i karmników. Do nasadzeń zostaną wybrane rośliny naturalnie występujące w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Stworzą one w parku enklawę ciszy. Jest to szczególnie ważne ze względu na bliskość ruchliwych ulic i torów kolejowych. Projektowane obsadzenie ekranów oddzielających teren kolejowy pnączami pozwoli na uzyskanie efektu zielonej ściany i dodatkową barierę ochronną.

Dofinansowanie wynosi 2 140 229,65 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Środki będą pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 2.5) w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, którą NFOŚiGW wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Jest to kolejna dotacja na prace w brwinowskim parku. Wcześniej udało się uzyskać refundację kosztów inwestycji przeprowadzonej w 2013 roku. Rewitalizacja parku miejskiego objęła wówczas remont głównego ciągu pieszego, budowę nowego chodnika, oświetlenia i systemu monitoringu. Pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci. Zakres prac objął nową nawierzchnię alej parkowych o łącznej długość ok. 670 m, oświetlenie oraz monitoring. Zamontowano 9 kamer, które poprawiły bezpieczeństwo na terenie parku.

DEK5322
DEK5364
DEK5390

fot. NFOŚiGW