Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie Brwinów.

Zarządzenie [PDF]