20 października 2017 r. w Pałacyku Otrębusy odbyła się uroczystość wręczenia uchwał i medali potwierdzających honorowe obywatelstwo gminy Brwinów trzem zasłużonym osobom.

Rada Miejska na sesji w dniu 26 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie przyznania trzech tytułów Honorowego Obywatela Gminy Brwinów. Wśród wyróżnionych są społecznicy i osoby zasłużone dla lokalnej społeczności: Maria Prosnak-Tyszka, Maciej Nowicki oraz Stanisław Wincenciak. W uroczystości wzięli udział honorowi obywatele wraz ze swoimi bliskimi, burmistrz Arkadiusz Kosiński ze swoimi zastępcami Sławomirem Walendowskim i Jerzy Wysockim, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele stowarzyszeń. Wygłoszone laudacje oraz przemówienia prezentowały zasługi nowych honorowych obywateli.


Maria Prosnak-Tyszka ur. w 1938 r. w Brwinowie. Jest wnuczką Stanisława Kowalewskiego, pierwszego w niepodległej Polsce wójta Brwinowa oraz córką Marii i Jana Prosnaków. Ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1958 r. rozpoczęła pracę w gabinecie rękopisów biblioteki UW i tam pracowała przez całe swoje zawodowe życie, nawet po przejściu na emeryturę w 1997 r. Przez całe swoje życie gromadziła i opracowywała materiały dotyczące historii Brwinowa i ludzi z nim związanych. Jako autorytet wiedzy o historii od lat pomaga wszystkim zainteresowanym i próbującym pisać o historii Brwinowa. Przyjmuje dzieci i młodzież z brwinowskich szkół pragnące zgłębić dzieje regionu. Sama od wielu lat jest członkiem brwinowskiego koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

 

Maciej Nowicki ur. w Brwinowie w 1939 r. Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie na Wydziale Rybackim. Pracował m.in. w Gdańskim Urzędzie Morskim. Do Brwinowa wrócił w 1970 r. Jego sukcesy zawodowe były nagradzane przez Ministra Rolnictwa, m.in. za pracę nad nowelizacją ustawy o rybactwie śródlądowym. Przez trzy kadencje (lata 1994-1998, 1998-2002 i 2006-2010) był radnym Rady Miasta w Brwinowie, a w latach 1998-2002 z powierzenia Rady Miejskiej był Burmistrzem Miasta i Gminy Brwinów. To za jego kadencji rozpoczęto negocjacje zmierzające do zakupu od SGGW terenów, znajdujących się w brwinowskim parku. W tym czasie rozpoczęła się budowa wodociągów i kanalizacji. Za jego kadencji (lata 1998-2002) w ogólnopolskim rankingu małych miast, gmina Brwinów dokonała największego skoku rozwojowego, zajmując 9. miejsce wśród 2489 gmin w Polsce. Maciej Nowicki jest aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.

 

Stanisław Wincenciak ur. w 1949 r. w Łazówku (p. Sokołów Podlaski). Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z roku 1973, gdzie w tym samym roku rozpoczął pracę naukową, a obecnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych oraz 4 monografii i 6 podręczników. Jest członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną oraz Złotą Odznaką NOT. Od 1956 r. mieszka w Brwinowie. Dla społeczności Brwinowa dał się poznać jako wieloletni członek zarządu, wiceprezes oraz prezes Brwinowskiego Klubu Sportowego „Naprzód” Brwinów.


Uroczystość wręczenia uświetnił koncert kwartetu smyczkowego Apertus Quartet, który na ten wieczór przygotował repertuar klasyczny – utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Antonia Vivaldiego, Johanna Strausa i Johannesa Brahmsa.
Więcej informacji o honorowych obywatelach