W sobotę 14 października 2017 r. w ramach akcji „90 drzew na 90-lecie Letniska Brwinów” i z okazji zakończenia przebudowy drogi mieszkańcy gminy Brwinów i zaproszeni goście zasadzili lipy i dęby przy ul. Pszczelińskiej.

Akcja sadzenia dębów i lip przypomina utworzenie w 1927 r. samodzielnej gminy Letnisko Brwinów, które zostało wyodrębnione z mającej swoją siedzibę w Brwinowie gminy Helenów. Ówcześni mieszkańcy odznaczali się dużą aktywnością – tworzyli stowarzyszenia, działali społecznie. Do tych tradycji nawiązuje dzisiejszy Brwinów. Gmina rozwija się intensywnie, a jedną z większych realizowanych w 2017 r. inwestycji była przebudowa ulicy Pszczelińskiej.

Pszczelińska to fragment drogi wojewódzkiej nr 720 i jedna z najważniejszych dróg dojazdowych do Brwinowa. Jej przebudowa została podzielona na dwa etapy.  W 2014 r. został przebudowany fragment na odcinku od ronda W. Kowalskiego do ul. Pedagogicznej. Wykonane wówczas prace objęły m.in. wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, zmodernizowanie odwodnienia, wybudowanie miejsc przystankowych. przebudowę istniejącego chodnika oraz budowę nowego ciągu pieszego po drugiej stronie ulicy.

W 2017 r. został przebudowany odcinek ul. Pszczelińskiej od rejonu ul. Pedagogicznej w Brwinowie do skrzyżowania z drogą nr 719 w Otrębusach. Umowę na realizację II etapu podpisał Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez gminę Brwinów. Wykonawca prac – firma PPUH "EFEKT" Sp. z o.o. – położył m.in. nową nawierzchnię, przebudował chodniki oraz zmodernizował odwodnienie. Została wybudowana też elektroenergetyczna sieć kablowa oświetlenia ulicznego oraz wymienione przewody w istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.

Symbolicznym upamiętnieniem przebudowy było uzupełnienie alei drzew rosnących wzdłuż ul. Pszczelińskiej. Dąb, drzewo znajdujące się w herbie gminy Brwinów, upamiętniający Tadeusza Kościuszkę zasadzili wspólnie Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Zbigniew Ostrowski dyrektor MZDW oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński, zastępca burmistrza Sławomir Walendowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki.

Wśród sadzących drzewa znaleźli się również Maciej Nowicki, burmistrz gminy Brwinów w latach 1998-2002, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki,  radni Rady Miejskiej w Brwinowie: Adrianna Olczak, Firmin Słojewski, Tomasz Korcz i Marek Winiarski, asystent burmistrza Gminy Brwinów Andrzej Jarzyński, reprezentacja Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie, reprezentacja SP nr 1 w Brwinowie, strażacy OSP Brwinów i OSP Biskupice, sołtys sołectwa Moszna Jan Wojciechowicz, Stowarzyszenie Projekt Brwinów, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, harcerze ZHR, mieszkańcy oraz pracownicy Urzędu Gminy Brwinów.