12 października 2017 r. odbyło się spotkanie, podczas którego burmistrz Arkadiusz Kosiński spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych. 5 nauczycieli gminnych placówek oświatowych otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przypadającego 14 października burmistrz Arkadiusz Kosiński i zastępca burmistrza Jerzy Wysocki przekazali na ręce dyrektorów szkół i przedszkoli serdeczne podziękowania i życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników gminnych placówek oświatowych.

Spotkanie był też okazją do wręczenia aktów nadania awansu zawodowego. Zasady awansu zawodowego są określone przepisami Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniami MEN. Młodzi nauczyciele zaczynają pracę w szkole od 9-miesięcznego stażu. Kolejne stopnie to nauczyciel kontraktowy i mianowany.

Warunkiem otrzymania awansu na nauczyciela mianowanego było zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę, którym jest Burmistrz Gminy Brwinów.
 
Awanse nauczycielskie otrzymali:

- Anna Effenberg – nauczyciel j. angielskiego w SP nr 1 w Brwinowie

- Barbara Dębowska –  psycholog, logopeda w Przedszkolu w Otrębusach

- Anna Harowicz – psycholog w ZSO w Brwinowie

- Magdalena Gołębiowska –  psycholog w SP w Żółwinie

Wśród nauczycieli mianowanych znalazł się też Maciej Kieryło –  nauczyciel j. angielskiego i j. hiszpańskiego, który pracował w SP nr 1 w Brwinowie.