Gmina Brwinów wyłoniła wykonawcę remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żwirowej.

Do remontu przeznaczona została część wyższa wzdłuż ul. Żwirowej i część niższa wzdłuż ul. Sportowej. Zakres prac obejmie wymianę pokrycia wraz z obróbkami, wymianę instalacji odgromowej oraz ocieplenie stropodachu. Zostaną przeprowadzone roboty budowlane, rozbiórkowe i wyburzeniowe oraz izolacja cieplna stropodachu wyższego. Roboty elektryczne obejmą demontaż instalacji elektrycznej, przystosowanie istniejącej tablicy rozdzielczej do zasilania nowych obwodów, montaż instalacji piorunochronnej, badania i pomiary instalacji elektrycznej. Gmina Brwinów otrzymała na ten cel kwotę 138 313,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Całkowity koszt prac, które mają potrwać do połowy listopada to 217 221, 19 zł.