ikonkaDo 9 października 2017 r. można oglądać zdjęcia dawnego Brwinowa w fotoplastykonie, który stanął na brwinowskim Rynku.

Fotoplastykon został przygotowany przez Fundację Koncept Kultura we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Zawiera pogrupowane tematycznie zdjęcia dawnego Brwinowa, które pochodzą z archiwum Zofii Gajewskiej.