Gmina Brwinów rozpoczyna prace przy budowie i przebudowie ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Zostały rozstrzygnięte pierwsze przetargi.

Udało się rozstrzygnąć przetargi dla pięciu zadań z siedmiu dotyczących projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów”, który otrzymał dofinansowanie 4,8 mln zł ze środków UE – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Wykonawca już przystąpił do pracy. Do końca listopada ma powstać ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy oraz punkt odpoczynku dla rowerzystów przy ulicy Sochaczewskiej w Brwinowie na odcinku od ul. Przejazd do rowu RS – 11. Koszt tego zadania to 444 tys. zł.

Do końca listopada ma też zostać wybudowana ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Przejazd w Brwinowie na odcinku od ul. Sochaczewskiej do ul. Mszczonowskiej. W ramach tego zadania powstanie ścieżka rowerowa oddalona od jezdni o szerokości 2 m i ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m, a do przyległych działek zostaną wybudowane zjazdy. Koszt inwestycji to 300 tys. zł.

Za ponad milion zł w systemie „projektuj i buduj” ma powstać ścieżka rowerowa w ciągu ulicy Piłsudskiego w Brwinowie na odcinku od ul. Woydy w kierunku Kotowic do wiaduktu nad autostradą A2. Wykonawca ma wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z budową ścieżki rowerowej o szerokości 2 m oddalonej od jezdni (oddzielonej pasem zieleni), punktami odpoczynku. Prace mają zakończyć się do końca czerwca 2018 r.

Niestety nie wpłynęły oferty na przebudowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wilsona i ul. Sportowej w Brwinowie na odcinku od skrzyżowania z DW 719 do skrzyżowania z ul. Lilpopa oraz na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. Granicznej od ul. Pszczelińskiej do ronda im. F. Nowosielskiego. Przetarg na te zadania ma zostać powtórzony.

Budowa dróg rowerowych dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach  konkursu z Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.