Od 4 do 20 września 2017 r. Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” będzie przyjmować wnioski o dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po spełnieniu określonych warunków można uzyskać nawet do 100% refundacji kosztów kwalifikowalnych.

LGD „Zielone Sąsiedztwo” prowadzić będzie równolegle dwa nabory. Można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz wpisują się w następujące obszary:

 

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w biurze Lokalnej Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej od 4 do 20 września 2017 r. do godz. 15.

 

LGD „Zielone Sąsiedztwo” prowadzić będą doradztwo w zakresie naboru wniosków, przygotowania i złożenia dokumentów i załączników. Od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 można kontaktować się z pracownikami biura telefonicznie pod nr. 22 724 58 90 lub osobiście, po wcześniejszym umówieniu się. Na przełomie sierpnia i września planowane jest otwarte szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dotację.  Nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.zielonesasiedztwo.pl