PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 24 sierpnia 2017 r. przerwę w dostawie energii elektrycznej dla części ul. Otrębuskiej w Brwinowie

Data

Miejscowość, ulice

Numery i nazwy stacji

Godziny wyłączeń

24-08-2017

Czwartek


Brwinów
ul. Otrębuska od nr 49
do 70

01-1030 Brwinów Otrębuska obw 1
8.00-15.00