Zostały zakończone prace związane z poprawą działania odwodnienia skrzyżowania ulic Szkolnej i Polnej w Żółwinie.

 Zasadnicza część robót polegała na budowie drugiego wpustu drogowego w najniższym punkcie na zakręcie oraz studni podczyszczających i retencyjnych wraz z rurociągami łączącymi, a także na budowie 5 m otwartego rowu rozsączającego. Prace zostały wykonane zgodnie z planem. Dodatkowo poprawiono skuteczność działania rowu przydrożnego przyległego do odwodnienia zasadniczego i pasa drogowego ulicy Szkolnej. Wykonawcą robót była firma Hydrodom z Wilgi, a wartość  inwestycji (projekt i wykonanie) to 113 111,00 zł. Na zalewanym wcześniej zakręcie wymieniono także popękaną nawierzchnię asfaltową na pow. ok. 80m² wraz z ułożeniem nowej podbudowy drogi z kruszywa. W to miejsce spływa woda opadowa z ulicy Szkolnej oraz częściowo z ulicy Granicznej. Lipcowe ulewy pozwoliły na pomyślne przetestowanie wykonanych prac.