Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie przypomina, że decyzje przyznające mieszkańcom gminy świadczenie wychowawcze 500+ tracą ważność 30 września 2017 r. Aby nadal pobierać świadczenie, konieczne jest ponowne złożenie wniosku.

Kiedy składać wniosek?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500+” będą przyjmowane już od dnia 1 sierpnia 2017 r. Prosimy o nieskładanie wniosków przed 1 sierpnia, gdyż nie będą one rozpatrywane.

Gdzie i jak można złożyć wniosek?

  • Osobiście – zapraszamy do Działu Świadczeń ŚOPS, przy ul. Kościuszki 1e w Brwinowie,
  • Listownie – na adres Dział Świadczeń ŚOPS, ul. Kościuszki 1e, 05-840 Brwinów,
  • Drogą elektroniczną – poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Termin i wypłata świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy

Są uzależnione od terminu złożenia wniosku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za październik nastąpi do dnia 31 października,
  • od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 30 listopada (z wyrównaniem za październik),
  • od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 grudnia (z wyrównaniem od 1 października),

 

  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r. (bez możliwości wyrównania za październik),

 

  • od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do ostatniego dnia lutego 2018 r. (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące).

 

Gdzie uzyskać informacje?

Informacji na temat Programu 500+ udzielają pracownicy Działu Świadczeń ŚOPS pod nr. tel. 22 729 05 46. W razie potrzeby pomogą również wypełnić wniosek. Jest to pomoc nieodpłatna. Przestrzegamy przed próbami oszustwa – jak ostrzega Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zdarzają się osoby i firmy oferujące odpłatną pomoc w wypełnieniu wniosków.

Skąd pobrać wniosek?

Wnioski lada moment będą dostępne w Dziale Świadczeń i na stronie internetowej ŚOPS. Dopiero 25 lipca br. zostały podpisane stosowne przepisy w sprawie zmian w Programie 500+ i można teraz zająć się dystrybucja wniosków.

Inne formy wsparcia

Równocześnie z wnioskiem o świadczenie wychowawcze 500+ będą przyjmowane wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Zachęcamy do odwiedzania strony www.sops.brwinow.pl oraz śledzenia informacji na profilu ŚOPS na portalu Facebook https://www.facebook.com/sops.brwinow/

                                                          

                                               Joanna Dzierzba – Dyrektor ŚOPS