Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na trzeci etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie.

Kolejny etap rewitalizacji parku w Brwinowie obejmie m.in. budowę siłowni plenerowej wyposażonej m.in. w orbitrek i biegacz, koła tai chi, twister i wahadło, prasę nożną i wioślarza, a także budowę szachownicy plenerowej o wymiarach 4 × 4 m oraz fontanny-pluskowiska. Po rewitalizacji starsze dzieci będą mogły skorzystać z urządzeń na nowym placu zabaw, m.in.: karuzeli z lin, linarium, piramidy linowej, obrotowej huśtawki oraz trampoliny. W parku staną elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i tablice regulaminowe. Zakres prac obejmie też m.in. wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, fragmentów sieci wodociągowej ze zdrojem ulicznym (poidełkiem), a także wykonanie sieci energetycznej. Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał czas na zakończenie robót do 30 listopada br.

Oferty można składać do 31 lipca 2017 r. do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 7, Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12.

Będzie to już kolejny etap prac mających na celu zwiększenie walorów estetycznych parku i poprawę bezpieczeństwa osób go odwiedzających. Zakres dotychczas wykonanych prac objął m.in. remont głównego ciągu pieszego, budowę nowego chodnika, oświetlenia i systemu monitoringu. Pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci. Wykonano też nową nawierzchnię alej parkowych o łącznej długość około 670 m.