W poniedziałek 17 lipca 2017 r. została podpisana umowa na rewaloryzację pałacu w brwinowskim parku. Koszt inwestycji to 8 386 140,00 zł. 

Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest konsorcjum firm Instal Warszawa S.A. oraz Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Obie firmy mogą się poszczycić ponad 60-letnimi tradycjami oraz doświadczeniem w pracy przy renowacji zabytków, a także we współpracy z konserwatorem zabytków, pod okiem którego będzie prowadzony remont. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. realizowały m.in. odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, a niedawno renowację Teatru Starego w Lublinie i synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

 Umowę ze strony wykonawcy podpisał prezes zarządu Andrzej Grygo, natomiast ze strony gminy Brwinów – burmistrz Arkadiusz Kosiński. Pierwszym etapem w systemie "projektuj i buduj" będzie praca nad dokumentacją.

 

Gmina Brwinów otrzymała na rewaloryzację pałacu blisko 3,5 mln zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach konkursu z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Pałac po remoncie będzie przeznaczony na działalność kulturalną – powstanie przestronne centrum kultury m.in. z pracowniami plastycznymi,  muzycznymi oraz powierzchnią wystawową.,

Projekt „Pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.