Rozpoczęła się naprawa szesnastu dróg gminnych w Brwinowie, Falęcinie, Kaniach, Milęcinie i Otrębusach. Gmina Brwinów już planuje przetarg dotyczący kolejnych siedmiu.

Przetarg na naprawę 19,5 tys. m² ulic w technologii odtworzenia nawierzchni drogi destruktem i podwójnego utrwalenia powierzchniowego grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego wygrała firma Complex Józef Wieteska z Domaniewa. Wartość umowy wynosi 968.760,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje: korytowanie, podsypkę piaskową, podbudowę, nawierzchnię z destruktu, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną przy użyciu grysu kamiennego (dwukrotne utrwalenie), regulację elementów urządzeń podziemnych (zasuw, hydrantów, studni itp.) do poziomu ulepszonej nawierzchni. Prace mają zakończyć się do 31 sierpnia br. Ekipy w szybkim tempie przystąpiły do pracy – już widać pierwsze działania m.in. na ulicy Klonowej.

Ulice przeznaczone do remontu:

W Brwinowie: Batorego, Klonowa (od Kampinoskiej do Chopina), Miodowa (od Pszczelińskiej do końca nr 23), Nowoprojektowana, Partyzantów (od Otrębuskiej do końca nr 12A).

W Falęcinie: dz. 101/2 (od drogi powiatowej do nr 22).

W Kaniach: Zdrojowa (od Topolowej do Chopina), Wiosenna (od Piłsudskiego do nr 35), Jaśminowa (od ronda do Wrzosowej), Wrzosowa (od Jaśminowej do Azaliowej), Maciejkowa.

W Milęcinie: dz. 52/1 i 52/3,

W Otrębusach: Wiosenna (od Nadarzyńskiej do Franciszkańskiej), Łąkowa (do przepompowni)

W Żółwinie: Łąkowa (od nr 34 do nr 42), Zachodnia (od Nadarzyńskiej do nr 4).

Referat Inwestycji i Remontów przygotowuje kolejny przetarg na naprawę dróg w tej samej technologii, z użyciem destruktu asfaltowego i emulsji bitumicznej. Planowane jeszcze w tym roku prace miałyby objąć ulice: w Brwinowie – Jesionowa, Okopowa, Radomska i Partyzantów (od obwodnicy do ul. Kępińskiej), w Kaniach – ul. Szkolna od ul. Kolejowej do kapliczki, w Żółwinie – ul. Zarybie od Poprzecznej do Mokrej.