Wakacje to tradycyjny czas remontu budynków oświatowych. Gmina Brwinów rozpocznie też przygotowania do przeprowadzenia modernizacji sali gimnastycznej przy Stadionie Miejskim w Brwinowie. Koszt prac został wstępnie oszacowany na 600 tys. zł.

Przedstawiciele Klubu Sportowego Pantera Brwinów, który użytkuje budynek sali gimnastycznej, wielokrotnie zwracali uwagę na jego pogarszający się stan techniczny. Gmina Brwinów przeprowadzała do tej pory doraźne prace, np. wymieniając okna, uszczelniając dach, jednak widać było, że konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych prac, np. wymiana pieca i instalacji centralnego ogrzewania. Rada Miejska w Brwinowie w grudniu 2016 r. podjęła uchwałę budżetową, w której zaplanowano środki na ten cel: 200 tys. zł w roku bieżącym oraz 400 tys. zł w 2018 r. – Chcielibyśmy zakończyć remont do września przyszłego roku, jednak po dokonaniu fachowej oceny przez specjalistów różnych branż będziemy mogli ostatecznie określić zakres prac i potrzebne na to środki. Liczymy, że po zakończeniu z końcem czerwca zajęć prowadzonych przez KS Pantera w ciągu roku szkolnego, będziemy mogli rozpocząć przygotowania do ogłoszenia przetargu – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Każdy remont czy modernizacja budzi na początku obawy. Ludzie, którzy mieszkają przy przebudowywanych drogach, znoszą niedogodności, by móc później cieszyć się nową nawierzchnią i bezpiecznymi chodnikami. Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa po kilkudziesięciu latach musiało opuścić na ponad rok dworek Zagroda, ale dzisiaj odnowiony zabytek jest naszą dumą i służy mieszkańcom. Jestem pewny, że modernizacja sali gimnastycznej przy Stadionie Miejskim znacznie poprawi warunki do uprawiania sportu i prowadzenia treningów – dodaje burmistrz.   

Klub Sportowy Pantera Brwinów szkoli adeptów judo i jujitsu od 25 lat i zyskał przez ten czas duże grono wychowanków oraz sympatyków. Gmina Brwinów przekazuje środki na jego działalność w ramach wspierania działalności pożytku publicznego. W ciągu ostatnich pięciu lat była to łączna kwota wynosząca ponad 160 tys. zł, a dodatkowo klub nieodpłatnie korzystał z sali gimnastycznej, nie ponosząc kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody, doraźnych remontów itp. Urząd Gminy Brwinów pomagał w promocji klubu, publikując przesyłane informacje o sukcesach oraz naborze na rozpoczynające się zajęcia. Kolejne Festiwale Sztuk Walki uzyskiwały honorowy patronat Burmistrza Gminy Brwinów. – Gmina Brwinów inwestuje w infrastrukturę sportową. Możemy się pochwalić prężnie działającym Orlikiem i boiskami powstającymi w sołectwach, tętniącymi życiem salami gimnastycznymi w szkołach, a w tym roku – nową halą sportową, która będzie oddana do użytku przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. Zmodernizowana sala gimnastyczna przy stadionie będzie kolejnym miejscem, które będzie służyć mieszkańcom i rozwojowi kultury fizycznej – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński.