Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety internetowej. Chce w ten sposób poznać opinie mieszkańców na temat różnych zjawisk społecznych oraz działalności instytucji publicznych.

 

Wyniki badania pomogą stworzyć diagnozę społeczną naszej gminy i posłużą też do oceny stopnia realizacji „Programu wspierania rodziny Gminy Brwinów na lata 2015-2017” i „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Brwinów na lata 2014-2016”. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do poniedziałku 12 czerwca 2017 r.

ANKIETA

http://pejotsolutions.pl/